Rezygnacja z zamówienia oraz zwroty

Rezygnacja z zamówienia


Klient może bez podania przyczyn zrezygnować ze złożonego zamówienia zachowując 14-dniowy okres wypowiedzenia oraz pisemną formę rezygnacji (list, E- mail, formularz kontaktowy). Okres wypowiedzenia  liczony jest począwszy od dnia otrzymania wypowiedzenia w formie pisemnej, jednakże nie wcześniej, niż przed dostarczeniem zamówionego towaru odbiorcy ( w przypadku dostawy realizowanej w kilku etapach –  przed dostarczeniem pierwszej części zamówienia) oraz nie wcześniej, niż przed spełnieniem naszych obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów.

Procedura zwrotu zamówionego towaru przebiega w sklep.mazzivo.pl w sposób następujący:

Po otrzymaniu pisemnej rezygnacji z zamówienia sklep.mazzivo.pl czeka na zaaranżowanine przesyłki zwrotnej towaru i po otrzymaniu towaru informuje Klienta o dalszych krokach. Produkty, które zostały odesłane na własną rękę, bez wcześniejszego poinformowania sklep.mazzivo.pl i bez uzyskania aprobaty takiego działania, nie będą przyjmowane.

Pisemną rezygnację z zamówienia należy kierować na adres:

Mazzivo konzept + gestaltung Przemysław Mitręga
Ul. Frysztacka 138
43-400 Cieszyn
NIP: PL 5482432780

Tel.: +48 503 030 629

Alternatywnie mogą Państwo skontaktować się z nami pocztą elektroniczną pod info@mazzivo.pl lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej www.mazzivo.pl

Skutki rezygnacji z zamówienia

W przypadku skutecznej rezygnacji z zamówienia zwrotowi podlegają wszystkie odebrane przez obydwie strony świadczenia i ewentualne pożytki (np. odsetki). Jeżeli otrzymane usługi lub produkt Klient nie jest w stanie zwrócić w całości, lecz tylko w części albo w stanie uszkodzonym, wówczas jest on zobowiązany do odszkodowania w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie wartości niezwróconych usług lub produktów.

Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej w następujących przypadkach: jeśli dostarczony towar jest zgodny z zamówionym, jeśli koszt przesyłki zwrotnej nie przekracza kwoty 160 zł lub, w przypadku kwoty wyższej, jeśli w momencie złożenia rezygnacji z zamówienia nie dokonał on, w całości lub częściowo, zapłaty za towar.
W pozostałych przypadkach zwrot zamówionego towaru nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Rzeczy wysoko-gabarytowe  zostaną odebrane w domu Klienta.
Obowiązek zwrotu ceny sprzedaży musi zostać dopełniony w terminie 30 dni od dnia złożenia rezygnacji z zamówienia. Bieg terminu rezygnacji rozpoczyna się dla Klienta od momentu wysłania przez niego oświadczenia o rezygnacji albo odesłania towaru, dla sklep.mazzivo.pl z chwilą jego otrzymania.

Szczególne wskazówki

Niniejsze prawo do rezygnacji z zamówienia nie dotyczy:
- produktów wykonanych na życzenie Klienta i według sporządzonych przez niego specyfikacji
- produktów, które zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta
- produktów, które ze względu na ich budowę i cechy zewnętrzne (wykończenie powierzchni) zostały
- produktów uszkodzonych lub zmodyfikowanych przez Klienta wyłączone z tego prawa, w szczególności dotyczy to produktów wybarwionych na żądany przez Klienta kolor.